naoorlogse bouwmaterialen

De website en het bijhorende boek kunnen worden gehanteerd door een ruime groep belanghebbenden, waaronder architectuur- en constructie-historici, restauratie- en renovatie-architecten, administraties en eigenaars, om typische naoorlogse materialen te herkennen en te valoriseren. Met dit werk wordt het mogelijk om producten en merknamen te koppelen aan productiemethodes, en inzicht te krijgen in de toepassing ervan…

lees

lichtgewicht beton

Beton is een samengesteld materiaal, bestaande uit aggregaten (meestal zand en grind), water en cement. Door het adjectief ‘lichtgewicht’ toe te voegen, wordt het een algemene term voor verschillende types beton met een laag soortelijk gewicht…

lees

thermische en akoestische isolatie

Reeds in 1945, in de eerste jaargang van La Maison, promootten twee bedrijven het gebruik van isolatiemateriaal: Isoverbel en Etablissements Ernest Lenders…

lees

glas en beglazing

De productie van vensterglas in België vond zijn oorsprong in 1836, in een fabriek in de Sambervallei…

lees

prefab vloersystemen

Vloerconstructies in naoorlogse woningen werden meestal opgetrokken in hout, beton en/of elementen in terracotta…

lees

raamkaders

De naoorlogse ontwikkeling van raamkaders heeft voornamelijk betrekking op twee aspecten: het materiaal en het functionele ontwerp van de profielen…

lees

bekledings- en sandwichpanelen

Hoewel decoratieve platen en bekledingspanelen reeds voor de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt, groeide de productie ervan pas na 1945 uit tot een bloeiende industrie…

lees

prefab gevelpanelen in beton

Prefab beton werd op verschillende manieren toegepast in de gevels van naoorlogse woningen: als kleine panelen bevestigd aan de draagstructuur, als grote dragende gevelelementen, als borstweringen voor balkons, als geïsoleerde sandwichpanelen voor buitenwanden, als claustra’s in decoratieve opengewerkte wanden, enz…

lees

zware prefab systemen

De term ‘zware prefab’ of ‘zware geprefabriceerde systemen’ wordt gebruikt voor geïndustrialiseerde bouwsystemen die bestaan uit grote, geprefabriceerde dragende vloer- en wandelementen in gewapend beton, die op grote schaal en volgens een integraal en gesloten concept werden geproduceerd…

lees